Internt
MEDLEMSSIDOR
Här samlas information som är riktad till orkestermedlemmar.
Nostalgi
Historik
Från den gamla hemsidan sparades sidan med gamla konserter som PDF, samt sidan med historik över sommarkurser i befintligt skick.
I fortsättningen kommer inte historik att publiceras på hemsidan, då det innebär för mycket underhållsarbete.
Kommande projekt
2024
Söndag 5/5 
Förklädd gud Västerås 5 maj 2024.
Dirigent: Joakim Olsson Kruse.
Lördag 12/10 - söndag 13/10
Händels Messias del 1 + Jubelkören i Nora och Arboga. Mozarts bearbetning.
Dirigent: Marie Nordenmalm.