Sommarkursen 2024
Platsen för årets kurs är Åkerby.
Årets dirigent är 
Simon Crawford-Phillips.
Tiden är 21-28 juli.


 Sidan uppdateras efterhand som detaljer blir klara.