Kontaktformulär

Det går även bra att kontakta styrelsen genom detta formulär.
Namn E-post Meddelande Skicka in
Styrelsen 2023-2024
Se vidare kontaktuppgifter längre ner på sidan.
 • Ewa-Lena Sjöberg ordförande
 • Michael Grebner  vice ordförande
 • Karin Naess sekreterare
 • Hasse Djurfeldt ledamot
 • Martin Steisner ledamot
 • Helena Strandberg ledamot
 • Susanne Sundfeldt ledamot
 • Birgitta Haglund suppleant
Valberedning
 • Hedvig Kjellström sammankallande
 • Ivan Garro
 • Harriet Nordenholm
Revisorer
 • Liza Södergård-Eriksson
 • Marie Enegarn
 • Eva Karsvik revisorssuppleant
Övriga
 • Teri-Lee Eriksson kassör
Du är välkommen att kontakta oss:
Ewa-Lena Sjöberg ordförande
Vattenhindersgatan 5 B
719 93 Vintrosa
070-595 6680
Teri Lee Eriksson kassör
Wiggeby Gårds väg 21
179 96 SVARTSJÖ
070-693 50 41
bks.kassor@gmail.com
Orkesterns Plusgiro:
72 79 62-3
Orkesterns Org. Nr:
877100-8359
IBAN + SWIFTKOD
IBAN SE56 9500 0099 6042
0727 9623 BIC NDASESS